Naturkapitalen er det, der har kulør på tegningen. Den første grønne søjle er skov, som udgør 18,87 % af arealet og vurderes at have en naturværdi på 57,54.  18,87 ganget med 57,54 giver 10,85, så skoven udgør altså 10-11 af de30 points, som er Viborg Kommunes samlede naturkapital.