Vi overvåger bevarelsen og beskyttelsen af vores naturressourcer.

Vi deltager i det lokale arbejde med naturplaner, vandkvalitetsplaner, fredninger, lokalplaner mm.

Vi interesserer os for at skabe balance mellem hensynet til klimaet og naturen.

Vi interesserer os for at skabe sammenhængende natur og adgang til naturen.

Vi arrangerer ture og aktiviteter. Sætter fokus på gode naturoplevelser men også på de udfordringer, som bevarelsen af naturen og vores miljø indebærer.

Kalkmineområdet syd for Daugbjerg