Simested Å, Skals A, Fiskbæk Å og Jordbro Mølle Å har alle udløb i Hjarbæk Fjord og bidrager med ca. 15 % af den samlede vandtilførsel til Limfjorden.

Virksunddæmningen tilbageholder tungt og dødt iltfattigt saltvand på de dybere dele af Hjarbæk Fjord

Det kan virke underligt,at disse naturområder ikke tæller med i Viborg Kommunes naturkapital, men sådan er det altså. Det betyder dog ikke at fjordens vandmiljø er mindre vigtigt for os af den grund.


I Lovns Bredning vurderes vandkvaliteten som ”Ringe”, og i Hjarbæk Fjord som ”Dårlig” – altså en tak endnu ringere. Målsætningen i de aktuelle vandplaner er ”God økologisk kvalitet”. Især 2 forhold er forudsætninger for forbedringer af fjordens vandmiljø.


• Reduktion af næringsstofferne i vandet fra vandløb med udløb i fjorden.
• At der sikres en fri bevægelighed af vandet gennem Virksunddæmningen.


Reduktion af udledning af næringsstoffer via åerne til Hjarbæk Fjord vil i de kommende år være en stor opgave, da især udledning af kvælstof fra landbruget skal nedbringes til et væsentligt lavere niveau, for at sikre en god økologisk vandkvalitet. 
Virksunddæmningens nuværende udformning med de små sluser i overfladen er hovedårsagen til at tungt og iltfattigt saltvand tilbageholdes på den dybere del af Hjarbæk Fjord - uanset hvor meget sluseportene holdes åbne. 
Dæmningen er primært opført for at tilgodese dyrkning af engarealerne langs fjorden og i ådalene, men den har ikke længere nogen væsentlig betydning og bør derfor fjernes. Alternativt føres sluserne helt til bunden, så der sikres fri bevægelighed af vandet også i de dybere dele af fjorden. Herved sikres mulighed for klimasikring af lavtliggende områder langs Hjarbæk Fjord.