Ganske vist dækker søerne kun 2,1 % af kommunens areal, men naturværdien er høj i vores søer. Hele 86,2  point ud af 100 får søerne.

De fleste kender og værdsætter vores store søer: Hald Sø, Viborgsøerne, Vedsø, Loldrup Sø, Rødsø, Hærup Sø, Tjele Langsø og Vansø, for ikke at glemme Tange Sø, som vi mennesker oven i købet selv har skabt over en strækning af Gudenådalen for omkring 100 år siden!
Til gengæld har vi også gennem årene fjernet mange både små og store søer i kommunen. Den største, som vi deler med Skive Kommune er Tastum Sø, men også Bredsgård Sø og Rosborg Sø er store søer, der med større eller mindre succes afvandet i slutningen af 1800-tallet.

I Jordbro Engsø blev i 2018 ha landbrugsjord med en naturværdi på 11 point omdannet til sø med en naturværdi på 86,2 point. Den slags projekter kan ses på naturkapitalindekset. 

Genopretningen af Rødding Sø i 2004 har også været  succes for både Rødding by og opland. Tilsvarende succeser ligger og venter på at blive gennemført. I Nørreådalen forsvandt en række større og mindre søer ved reguleringen og afvandingen først i 1900-tallet. Omkring Viskum er nogle af søerne genopstået, da man slukkede for pumperne - og hvilke søer! Fuglefolk strømmer til Viskum Kirke med deres kikkerter for at opleve det rige fugleliv, som søerne tiltrækker. Der er basis for mange flere af den slags succeser, hvis vi får genoprettet mange flere af de forsvundne søer. Selv meget små vandhuller vil i et ellers naturfattigt landbrugsland betyde rigtigt meget for planter, padder, insekter og fugleliv. En sø etableret på en tidligere mark, vil hæve naturværdien fra 10 til 70 point på naturkapitalens 100 pointskala.

Samtidig med at forsøge at øge søarealet, kan man forsøge at hæve naturværdien i de eksisterende søer. Her er vandkvaliteten naturligvis ret afgørende, og de mange bestræbelser der i tidens løb er gjort med rensning af spildevand og reducering af udledning fra gødskede marker skal naturligvis fortsætte og stadig forbedres. Dertil kommer, at man i de seneste år har fjernet en lang række forhindringer for fisk og andre vanddyrs frie færdsel gennem vandløbene og dermed også mellem søerne.

Et af de store opgaver i den forbindelse er at få lavet et effektivt omløbsstryg ved Tange Sø. DN i Viborg mener Tange Sø er kommet for at blive, men det kræver, at man får lavet det stryg!