2 % af arealet i Viborg Kommune udgøres af flise og asfaltbelagte arealer i byerne - veje, fortove, P-plader og indkørsler. Hertil kommer tagaraler. Hist og her ser man parcelhushaver belagt med fliser og grus, for at undgå at skulle holde en græsplæne - hold op med det!


Naturværdien af byernes befæstede arealer er i Viborg Kommune vurderet til 3 point ud af 100. I Holland har man i en tilsvarende undersøgelse sat naturværdien af disse befæstede arealer til 0 point.


Når nu tage, veje og fortove stort set ikke har nogen naturværdi, mens de grønne arealer ved siden af når helt op på 30 point, er det jo umiddelbart logisk, at man skal begrænse disse befæstede arealer til et minimum. Et højhus med lille tagareal og et stort grønt areal omkring er at foretrække fremfor en masse lave huse spredt over det, der kunne være et grønt areal.
En parkeringskælder under en park er bedre end en stor P-plads uden plads til ret meget grønt.


Så sent som her i foråret blev et par store skyggegivende træer fældet ved en P-plads i byen, fordi bilisterne klagede over, at der dryssede ting fra trækronerne ned på deres biler! Biler kan vaskes, mens store træer tager lang tid om at vokse op igen!


sØnæs er et godt eksempel på, hvordan man får noget spændende natur ud af overfladevandet fra tage, veje og fortove.

Natur og alt det andet

Langs de kommunale veje ejer Viborg Kommune omkring 2 meter vejgrøft på hver side. Det bør respekteres af naboerne til vejen. Landmændene bør holde både plov og kunstgødning inde på marken, hvor de gør gavn, og ikke pløje for tæt på vejen eller sprede kunstgødning i vejgrøften.


Og så er der lige alle de haveejere, der har fået købt for stor en havetraktor til deres lille græsplæne, så de nødvendigvis må afreagere ved at slå flere hundrede meter af den kommunale grøftekant. Denne dårlige vane har bredt sig i de seneste år, og været med til at forringe grøftekanternes naturværdi betagteligt! Hold op med det!


Haveejere, der har for meget energi til deres egen have, kan med fordel gå ud og samle lidt affald op langs vejen eller blot plukke en buket til deres ægtefælle - hvis de altså ikke har udryddet alle de vilde blomster med deres CO2 udstødende havetraktor!