Danmarks Naturfredningsforening har 130.000 medlemmer på landsplan. DN Viborg har 1673 medlemmer (2019 tal).

Ved kommunesammenlægningen blev DNs lokalafdelinger i de sammenlagte kommuner også lagt sammen. Den tidligere afdeling i Fjends er en lokalgruppe under DN Viborg med navnet "Lokalgruppe Fjends". Dens geografiske område er den tidligere Fjends kommune. 

DNs vedtægter og organisation