Naturstyrelsens biodiversitetspolitik, hvor f.eks. Hald Inderø og andre skove udlægges som urørt skov, vil klart hæve naturværdien i disse skove. Viborg Kommune ejer 970 ha skov, hvoraf en del er bynær. Her er også gode muligheder for at øge naturværdien ved at ændre fokus i skovdriften fra produktion til natur. Det er i øvrigt en proces, der allerede er i god gang.

 

Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger til Viborg Kommune er, at man ved revision af kommuneplanen lægger så stor en del af landbrugsjorden som muligt ud som skovrejsningsområde. Kommunen bør også aktivt opkøbe og tilplante arealer især ved byerne, og hvor der er drikkevandsinteresser. På den måde kan man både øge naturværdien, beskytte drikkevandet og øge livskvaliteten hos beboere i kommunens større og mindre bysamfund.

Hvad angår kommunens egne skove, bør man fortsætter udviklingen med at udlægge større arealer til naturskov med stor variation med døde træer og masser af dødt ved i skovbunden.